REGULAMIN:


1. Informacje wstępne

Operatorem sklepu internetowego jest firma:

KÓS-MET Sp.j. Sławomir, Józef Kóska, Dorota Wolf

ul. Mickiewicza 3

43-330 Stara Wieś

NIP: 937-23-71-884

Regon: 072811774

wpisana do ewidencji działalności gospodarczej Sądu rejonowego w Bielsku- Białej VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Nr konta bankowego: 44 8134 0002 0000 03 8720 00 00 10

Bank Spółdzielczy Wilamowice


2. Ceny

2.1 Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% VAT.3. Dostawa i płatność

3.1 Koszt dostawy zamówień o wartości powyżej 5000 PLN jest zawarty w cenie. Dotyczy dostaw na terenie całej Polski.

3.2 W przypadku zamówień nie przekraczających wartości 1000 PLN koszt wysyłki jest naliczany według wagi przesyłki.

3.3 Przesyłka towarów następuje za pomocą firmy kurierskiej Schenker, UPS, Poczty Polskiej lub transportem własnym.

3.4 Na terenie Polski akceptowane są formy płatności:
a) Gotówka przy odbiorze własnym - bez dodatkowych opłat,
b) Przedpłata na konto - premiowana dodatkowym Rabatem w wysokości 1% wartości zamówienia (towar zostaje wysłany po wpłynięciu należości na konto firmy KÓS- MET),

3.5 Firma KÓS- Met zastrzega sobie prawo do indywidualnej kalkulacji kosztów transportu w przypadku towarów wielkogabarytowych (ponad 1.8 m). Towary których ciężar jest duży w proporcji do objętości też podlegają indywidualnej kalkulacji kosztów transportu, np. ruszta żeliwne. Przy towarach niestandardowych (ciężkich) o wadze jednostkowej powyżej 1000 kg to po stronie klienta (odbiorcy towaru) leży konieczność sprzętowego zabezpieczenia rozładunku. Najczęściej potrzebny będzie widlak o odpowiedniej zdolności podnoszenia lub dźwig. Koszt pracy tych maszyn obciąża Kupującego.

3.6 Przed realizacją zamówienia firma KÓS- Met każdorazowo potwierdza ostateczne warunki transakcji.

4. Zamówienia

4.1 Złożenie zamówienia następuje poprzez wrzucenie do koszyka odpowiednich produktów, a następnie przejście do kasy, konieczne będzie podanie numeru telefonu (mile widziany także telefon komórkowy) oraz adresu email. Dopuszcza się również zamówienia za pomocą faxu lub poczty elektronicznej email.

4.2 Zamawiając towar Kupujący akceptuje niniejszy regulamin oraz upoważnia firmę KÓS-MET do wystawienia faktury VAT bez podpisu. Faktura VAT znajdować się będzie na pierwszej stronie karty gwarancyjnej. Karta gwarancyjna natomiast łącznie z fakturą będzie przy produkcie (np. wewnątrz kotła).

4.3 Firma KÓS- MET zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy kupna-sprzedaży w sytuacji gdy zamówiony produkt jest niedostępny. Informacja o niedostępności towaru zostanie przekazana niezwłocznie.
4.4 W przypadku opóźnienia dostawy towaru Klient zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o dalszej realizacji zamówienia. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązania przez firmę KÓS- MET.


5. Reklamacje

5.1 W celu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa, prosimy o rzetelne obejrzenie przesyłki podczas odbioru towaru od kuriera.

5.2 W przypadku, gdy przesyłka jest uszkodzona lub towar jest niezgodny z zamówieniem należy sporządzić wraz z kurierem tzw. "protokół szkodowy" zawierający m.in. datę sporządzenia, nr listu przewozowego, podpisy kuriera i osoby odbierającej oraz opis uszkodzenia/niezgodności. W przypadku braku możliwości obejrzenia zawartości przesyłki w momencie jej przyjęcia, prosimy o wpisanie na liście przewozowym adnotacji "towar przyjęty bez sprawdzenia".

5.3 Ewentualne braki należy zgłaszać natychmiast po odbiorze towaru.

5.4 W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów reklamacje należy składać pisemnie: w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych lub w sklepach firmy KÓS- MET. Telefonicznie należy uzyskać informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składania reklamacji.

5.5 W przypadku zmiany paliwa lub korzystania z paliwa zastępczego należy się liczyć z koniecznością przeprowadzenia zmian w ustawieniach sterownika i elementach regulacyjnych kotła, a także ze zmianą wydajności cieplnej kotła. Konieczne może też być dostosowanie kotła do paliwa zastępczego. Wystąpić może również konieczność dostosowania komina do istniejących specyficznych warunków pracy kotła w danym pomieszczeniu, np. trzeba będzie dostosować komin (o zaniżonych lub zawyżonych parametrach ciągu) do wymogów pieca. W/w sytuacje nie są podstawą do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji lub niezgodności produktu z umową. Koszty koniecznych dostosowań nie będą w żadnej formie zwracane.


6. Zwrot towaru
6.1 Zwrot towaru/ów zakupionych na odległość jest możliwy bez podania przyczyny w terminie dziesięciu dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy składa się w formie pisemnej.
6.2 Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym (produkt powinien być nieużywany, kompletny, czysty, pozbawiony uszkodzeń mechanicznych oraz w opakowaniu fabrycznym o ile takie zostało dostarczone wraz z produktem).
6.3 Zwrot produktu/ów może nastąpić tylko na podstawie ważnego dokumentu sprzedaży. Do faktury VAT zostanie wystawiona faktura korygująca i rozliczenie kosztów zwrotu.
6.4 Zwrot środków pieniężnych ma miejsce niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zwrotu towaru i podpisanej faktury korygującej.
6.5 Zwrot środków pieniężnych dokonywany jest przelewem na konto bankowe (ewentualnie na adres Konsumenta).
6.6 Konsument to osoba fizyczna dokonująca zakupów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.7 Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


7. Polityka prywatności

7.1 Założenie konta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz.883 wraz ze zm.).

7.2 Dane mogą być wykorzystane przez naszą firmę do celów marketingowych maksymalnie cztery razy w roku.

7.3 Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.

7.4 Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie informacji zamieszczonych przez niego w komentarzach lub opiniach.


8. Informacje końcowe

8.1 Niektóre piece ( np. piece z podkową lub płaszczem wodnym) wymagają pierwszego uruchomienia przez autoryzowany serwis zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

8.2 Oferowane produkty są fabrycznie nowe.

8.3 Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

8.4 Wszystkie znaki towarowe, loga lub nazwy handlowe używane w sklepie są własnością ich prawnych właścicieli.

8.5 Opisy produktów i zdjęcia stanowią chronioną własność firmy KÓS- MET lub współpracujących z nią producentów, importerów oraz dystrybutorów. Kopiowanie z tej strony tekstów oraz zdjęć wymaga zgody administratora serwisu pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.